Historie střediska

ZAČÍNÁME: Počátky 30. let

Antonín Benjamín Svojsík

V Šumperku založili skautský oddíl a jeho prvními členy zároveň byli Vojtěch Novák, Radek Medlík a František Drtina. První zmínky jsou zachovány z roku 1932. Ve městech, jako např. Zábřeh, Loštice a Litovel, vznikl a rozvíjel se skauting dříve, rychleji a mohutněji z důvodu většího počtu českého obyvatelstva, než v německém Šumperku (Mährisch Schönberg) a Jeseníku (Frývaldov).

1940: K. H. Frank ruší činnost Junáka

V oddílech na Šumpersku končí činnost Junáka v roce 1940, kdy byla organizace rozehnána fašistickým režimem. Gestapo navštívilo všechny funkcionáře, skautské doklady a majetek zabavilo. V době 2.světové války byla nacisty propagována dětská organizace Hitlerjugend. Ostatní organizace, včetně Junáka, Sokola, Orla i Pfadfinders a jim podobné byly zakázány.

Poválečné období

Atmosféru té doby je možno si dokreslit ze vzpomínek L. Šika, šumperského skauta z let 1945-1949, který vzpomíná, že při jednom z jarních výletů roku 1946, kdy procházeli hřebenovku na Kralický Sněžník v Jeseníkách, našli mrtvolu německé ženy, která měla v jeskyňce zásoby a od konce války do zimy zde přežívala. Z jejího deníku se dočetli, že čekala na Hitlerův návrat a nepřipouštěla si realitu prohrané války.

1968-70: Oživení

Tábor v Liptovské Revuci. 1969

V Šumperku v tomto období fungovaly 3 oddíly dívčí a 4 chlapecké. Vedli je Jan Fričar – Nem, Pavel Krajíček – Akéla, Rudolf Knotek a Winter Robert – Robin, dívčí oddíl vedla Emílie Tylečková – Manita. První tábor se uskutečnil u Přemyslova.

1989: Sametové obnovení

Ruda Knotek

Šumperk – středisko Rudy Knotka bylo zaregistrováno k 2. 3. 1990.Při celostátní registraci koncem března 1990 mělo již 178 členů. Do funkce vůdkyně střediska byla zvolena PhDr. Hana Jarmarová – Vineta. Mezi přítomnými chyběl bratr Ruda Knotek, který zemřel náhle v létě 1989. Kdyby žil, pravděpodobně by se stal vůdcem střediska, a proto si také středisko po svém vzniku vzalo do názvu jeho jméno.  Od září roku 1990 začal v Šumperku fungovat 2. chlapecký oddíl Wakan (Posvátná skála) a 1. dívčí oddíl. Tyto oddíly přešly z organizace TOM. Byly vedené Helenou Večeřovou – Agni, Lenkou Šafaříkovou, Jiřím Novákem – Sobolem a Josefem Hamplem.

Jiří Novák  – Sobol, Fryšták. 1991

Historie skautingu v Libině

První společná víkendová výprava v Libině. 2002

V Libině byl oddíl skautů založen v roce 1946 s názvem „Rychlé šípy“. Oddíl vedli Karel a Jaroslav Vránovi. Klubovna byla v hostinci naproti zdravotnímu středisku. Ze vzpomínek člena oddílu pana Aloise Zajíčka z Dolní Libiny se dozvídáme, že po zrušení skautů byli všichni nuceni navštěvovat schůzky vzniklého Pionýra a pokud toto odmítali, dostávali umístěnky po ukončení základní školy do učňovských škol, které neodpovídaly jejich prospěchu. Dnešní Libinští skauti započali svou činnost v roce 2002. Jejich oddíly jsou tedy nováčky, kteří nenavazují přímo na místní tradice. Jejich předchůdci byli organizováni v Junáku pouze v poválečných letech 1945-48. Čerpají proto z tradic a zkušeností okolních oddílů.