Středisková setkání v Libině.

Junák – český skaut, z. s.

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Jeho posláním a účelem je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství i přírodě.

Středisko Rudy Knotka Šumperk

Junák v Šumperku vznikl již na konci šedesátých let minulého století a jeho činnost byla obnovena po revoluci v roce 1990. Středisko Rudy Knotka Šumperk je momentálně tvořeno pěti oddíly. Dva dívčí oddíly a jeden chlapecký oddíl mají klubovny v Šumperku a další jeden dívčí a jeden chlapecký oddíl sídlí pak v Libině. 

Jarní sportovní turnaj – akce pořádaná naším střediskem pro skautky a skauty z celého okresu.

Všech více než dvě stě členů skautského střediska je rozděleno do tří šumperských a dvou libinských oddílů. Ty mají své samostatné, ale i společné akce. Naše činnost se zpravidla odehrává jednou týdně, kdy se konají družinové schůzky. Na nich se scházejí děti stejného věku z jednoho oddílu. Pod vedením starší rádkyně či rádce zažívají pestrý program, který děti všestranně rozvíjí. Skautská činnost také klade důraz na učení hrou a týmovou dynamiku. Jednou měsíčně každý oddíl pořádá jednodenní (výpravu do okolí, sportovní aktivitu nebo návštěvu kulturní památky) nebo vícedenní výpravu. Členové oddílu jedou na chatu nebo jinou skautskou klubovnu, kde je připraven program zahrnující například týmové aktivity, adrenalinové či jiné sportovní aktivity,… Vrcholem činnosti je vždy čtrnáctidenní letní stanový tábor, který je většinou propojen určitým tématem – tzv. celotáborovou hrou. Na táboře je dostatek času k užití oddílového kolektivu a získání nových znalostí a dovedností.

Skautská polonéza na Střediskovém plese v Rapotíně.

Akce pro rangers a rovery (15 – 30 let) se konají jednou za půl roku, kde jde o motivaci rádců a podrádců družin k další práci. V únoru pořádáme střediskový skautský ples pro veřejnost, v březnu sportovní turnaj, v dubnu skautský benefiční koncert, v květnu střediskovou hru.